Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z informacją MEN: zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Co do dalszych działań na bieżąco będziemy informować w e-mailach i na stronie naszej placówki.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach