Zajęcia

Zajęcia w naszym przedszkolu:
Język angielski Język angielski
Codziennie prowadzone w przedszkolu zajęcia są doskonałym wprowadzeniem dzieci w świat języka angielskiego i punktem wyjścia do ich nauki na kolejnym szczeblu edukacji.

Nadrzędnym celem „Zabaw z językiem angielskim” jest stworzenie możliwości osłuchania dzieci z językiem obcym już od 2,5 lat, rozróżniania języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka. Mają one dostarczyć dzieciom radość i poczucie sukcesu.

Język niemiecki Język niemiecki

Język niemiecki – jako drugi język obcy wprowadzamy w cykl tygodniowych zajęć i zabaw dzieci. Stosujemy różnorodne techniki i metody oraz narzędzia poznawcze, co zapewnia przyswajanie języka wszystkimi zmysłami poprzez działanie, nowe wyzwanie i zabawę. Ważne jest zatem jak wprowadzimy dzieci w środowisko języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Religia Religia

Katecheza w okresie przedszkolnym ma charakter wychowawczy, zwracający uwagę na rozwój życia wiary jak ufność, radosne uczestnictwo, umiejętność bezinteresownego dzielenia się z innymi czy wdzięczność.

Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające i śpiew Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające i śpiew
Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeb ruchu poprzez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie wyobraźni i innowacji twórczej. Czas trwania zajęć dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy.

Śpiew pozwala dzieciom w wesoły i pogodny sposób zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Zajęcia wykorzystujące te formę aktywności uczą prawidłowego oddechu, poszerzają słownictwo i skalę głosu dziecka.

Ceramika Ceramika
Zajęcia artystyczne dla dzieci to duża frajda, ale przede wszystkim to niezły zestaw ćwiczeń dla naszego mózgu. W wieku przedszkolnym rozwija się intensywnie układ nerwowy i każde dodatkowe bodźce stymulują go do szybszego rozwoju.
Praca z gliną to zabawa dla każdego dziecka, które lubi zabawy twórcze. Doskonałe również dla maluchów, które mają zaburzenia intelektualne czy fizyczne.

Zabawy manipulacyjne z tym materiałem rozwijają układ nerwowy przygotowując rękę do nauki pisania. Zabawy twórcze rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną. Praca z gliną wycisza, uczy skupienia i cierpliwości.

Balet Balet
Podczas zabaw dzieci poznają magiczny świat tańca i baletu. Poprzez rozmaite gry i zabawy taneczne uczą się podstawowych póz baletowych, pracy stóp oraz rąk, ćwiczą koordynację ruchową i kształtują poczucie rytmu.
Dużą uwagę zwraca się tu na kształtowanie prawidłowej postawy oraz dostosowanie ćwiczeń i zabaw do wieku dzieci.

Korzyści dla dziecka:

  • rozwijanie wrażliwości muzycznej
  • aktywności ruchowej
  • czerpanie radości z tańca
  • uczenie współzawodnictwa i wytrwałości.

Taniec Taniec

Taniec to doskonały sposób na rozwijanie u dzieci sprawności ruchowej, koordynacji i rozładowanie nadmiaru energii. Zajęcia te uczą panowania nad własnym ciałem, utrzymywania prawidłowej postawy. Wpływają na emocje, poczucie rytmu, kształcą wrażliwość estetyczną, uczą współpracy w grupie, koncentracji, pomysłowości, szybkiej orientacji, pozwalają pokonywać nieśmiałość. Taniec uczy poruszać się z lekkością, gracją i elegancją.

 

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w wieku przedszkolnym powodują że dzieci są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie, pełne pozytywnej energii i lepiej radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Sport jest bardzo ważny dla fizycznego i psychicznego rozwoju przedszkolaka: ma wpływ na pozytywną samoocenę, koncentrację i motywację. Regularny ruch pomaga korygować wady postawy, a także zwiększa odporność organizmu. Dzieci uczą się systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celu, samodyscypliny, pracy w zespole.

Logopedia Logopedia
Większość defektów mowy i wad słuchu powstaje w wieku dziecięcym. Dlatego logopeda podczas zajęć z dziećmi przedszkolnymi zajmuje się diagnozą, terapią oraz profilaktyką wad wymowy.

Hip-Hop Hip-Hop