Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

6.30- 8.00: Radosny poranek
Schodzenie się dzieci. Wspólne zabawy w sali zabaw, gry stolikowe, zabawy dowolne wg własnych pomysłów przy niewielkim udziale nauczyciela, praca wyrównawcza z dzieckiem.

8.00-8.30
Zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy przy muzyce,
czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30 -9.00
Śniadanie

9.00-10.00: Zabawa i edukacja
Poranny krąg-
Zajęcia i zabawy dydaktyczne wynikające z realizacji wybranych treści programu oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego: realizowane poprzez różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, przyrodniczej, matematycznej , literackiej, muzycznej i artystycznej.

10.00-11.00: Zajęcia dodatkowe
Język angielski- codziennie , rytmika, religia, zajęcia baletowe, logopedyczne- 1 raz w tygodniu.
Własna aktywność dzieci – zabawy indywidualne i w małych grupkach, zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe ze śpiewem, grupy młodsze: spacery, obserwacje zmian w przyrodzie.

11.00-11.30
Czynności higieniczne i samoobsługowe w przygotowaniu się do obiadu

11.30- 12.00
Obiad- kulturalne zachowanie się, uczenie samodzielnego spożywania posiłku

12.00- 14.00: Poobiedni relaks
grupa I –odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
grupy II, III, IV – kwadrans na relaks: słuchanie bajek i opowiadań w interpretacji nauczyciela, nagrań płytowych i słuchowisk, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze, zajęcia sportowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
1 raz w tygodniu –zajęcia z ceramiki , teatralne, jęz. niemiecki (około 20-30 min.)
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00-14.30
Podwieczorek

14.30-17.00
Zabawy w salach: w kącikach książki, konstrukcyjnym, lalek, samochodów, praca wyrównawcza.
Wspólne zabawy dzieci w grupach łączonych w sali zabaw ruchowych, rozchodzenie się dzieci.