Witamy!

Nasze przedszkole jest katolickie o profilu językowym. Położyliśmy jednak nacisk na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych dlatego poza codziennymi zajęciami z języków obcych (język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański) prowadzimy również liczne zajęcia z rytmiki, ceramiki, plastyki czy baletu. Takie podejście czyni z nas placówkę unikatową godną polecenia dla każdego rodzica dbającego o wszechstronny rozwój osobowości swoich pociech.

Święty Filip NeriJesteśmy przedszkolem katolickim. Pragniemy wspomagać naszych wychowanków w ich pełnym harmonijnym rozwoju w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Patronat św. Filipa Neri nad naszym przedszkolem daje radość i równocześnie stawia wymagania przed całą społecznością przedszkolną, by kierować się w życiu wartościami płynącymi z jego nauczania. Katolicki charakter przedszkola tworzy doskonałe warunki do przekazywania chrześcijańskich wartości w procesie kształcenia, wychowania, szanowania, rozumienia oraz niesienia pomocy człowiekowi – dziecku – rodzinie.

Posiadamy bogato wyposażone sale: salę do codziennych zabaw ruchowych i ćwiczeń korekcyjno – rehabilitacyjnych oraz salę baletową do zabaw muzyczno – rytmicznych. Nasz plac zabaw to miejsce kolorowe, bezpieczne i doskonale wyposażone z odpowiednio dobranymi urządzeniami rekreacyjno – sportowymi dostosowanymi do wieku dzieci, wyposażone w urządzenia rekreacyjne dające dzieciom wiele możliwości ruchu na świeżym powietrz,u pozwalające dzieciom na pełną aktywność ruchową.

Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów im. św. Filipa Neri oferuje:

 • doskonałą opiekę wykwalifikowanych nauczycieli
 • codzienną naukę języka angielskiego
 • wiele zajęć artystycznych
 • smaczną własną kuchnię dostosowaną do potrzeb każdego dziecka
 • nowoczesny i ekologiczny wystrój wnętrza
 • plac zabaw (zewnętrzny)
 • doskonałą lokalizację w centrum miasta
 • pomoc psychologa
 • monitoring
 • udział w programach ogólnopolskich
 • przedszkolny klub żonkila
 • udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • a przede wszystkim miłą i domową atmosferę !